Podjetje

Od 1947 zgodba
Uspehov

Takoj po vojni se je Duilio Corte začel ukvarjati s trgovanjem z železom, saj je pravilno predvidel možnosti za razcvet tega posla v državi, ki jo je bilo po vojnem uničenju treba zgraditi na novo.
Od tedaj so se zvrstile že tri generacije podjetnikov, ki so glavnino dejavnosti preselile v kraj Buja, kjer ima podjetje Corte danes sodobno opremljen sedež v enem večjih industrijskih središč regije.

Podjetniška vizija se prenavlja, ostaja pa isti podjetniški duh in iste vrednote.

Podjetje je specializirano za predelavo in trgovanje z železnimi odpadki in kovinami, dejavno je v Italiji, Avstriji, na Madžarskem, Češkem in Slovaškem, v Nemčiji, na Poljskem, Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Sloveniji.
Nenehen razvoj in rast sta podjetju CORTE omogočila, da je izpopolnilo svoje storitve in ostalo zvesto svojim vrednotam, povezanim s kakovostjo, etiko, spoštovanjem okolja, obenem pa si je prizadevalo za vse večje zadovoljstvo strank.

Prirojena
kakovost

Kratek odzivni čas, neposreden stik s stranko, tehnično znanje in strokovna usposobljenost. Vse to so prednosti podjetja CORTE, specializiranega za prevoz, reciklažo in ravnanje z odpadki, posebej železnimi in neželeznimi materiali.
Podjetje je zelo dejavno v iskanju tehnoloških in inženirskih rešitev, ki bi bile čim bolj prijazne do ekosistema in bi omogočale čim večji izkoristek vseh oblik odpadkov, zato je certificiralo lasten sistem okoljskega ravnanja skladno s standardom ISO 14001. Poleg tega je podjetje pridobilo številna potrdila in soglasja v svojem sektorju, na podlagi katerih lahko izvaja dejavnost na mednarodni ravni v popolni varnosti in v zadovoljstvo svojih strank.

Dokumenti

Okoljska politika in etični kodeks

Download

Celovito okoljsko dovoljenje

Download

Dovoljenje za prevoz odpadkov

Download

Dovoljenje za trgovanje in posredovanje pri trgovini z odpadki

Download

Certifikat ISO 14001

Download

Certifikat po Uredbi št. 333-2011

Download

Certifikat po Uredbi št. 715-2013

Download

Galerija podjetje