Ocena zakonitosti: Corte s.P.A. Med podjetji z zvezdicami

Italijanski organ za varstvo konkurence in trga je na podlagi ocene izdal sklep, da se podjetje Corte S.p.A. uvrsti na seznam podjetij z oceno zakonitosti, in sicer z rezultatom **+.

Ocena zakonitosti je novo orodje, ki je bilo uvedeno leta 2012 (5. čl. Uredbe-zakona 1/2012 (t.i. Uredba za rast Italije), spremenjene z Zakonom 62/2012 z namenom spodbujanja etičnih načel v poslovanju podjetij.

Priznanje je torej namenjeno predvsem uvajanju in krepitvi etičnega ravnanja v poslovnem okolju, podeljeno pa je v obliki ocene, ki jo podjetja pridobijo na lastno zahtevo. Pri ocenjevanju se upošteva zakonitost poslovanja in v splošnem pozornost, ki jo podjetje posveča pravilnemu vodenju poslovnih dejavnosti.

Na osnovi priznanja se je Corte S.p.A. uvrstil na seznam podjetij z oceno zakonitosti, predviden po 8. čl. Pravilnika o dodelitvi ocen na nacionalnem ozemlju, pod št. RT 9134.

Ocena velja dve leti. Izdal jo je italijanski organ za varstvo konkurence in trga (AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Več informacij je na voljo na naslovu: http://www.agcm.it/

 

Click to view the attribution communication by the AGCM in .pdf format.