Logistika

Naša logistika,
vaša varnost

Logistika je ena od močnih točk podjetja CORTE. Železniški, cestni, rečni prevoz na nacionalni in mednarodni ravni.
Skladno z najstrožjimi evropskimi predpisi, ki urejajo področje prevoza, posredovanja, trgovanja in upravljanja odpadkov in objektov za naročnike, ima podjetje vsa potrebna dovoljenja za varen odvoz tudi zelo velikih količin železnih in neželeznih materialov, saj razpolaga z mrežo sposobnih in dobro opremljenih avtoprevoznikov z licenco o tehnični usposobljenosti.

Sedež v Buji vodi vse zunanje ekipe, ki uporabljajo delovna naprave in sredstva podjetja, zato lahko zagotovi hitre in učinkovite rešitve ter popolno in brezhibno storitev, od razgradnje na kraju samem, do predelave, od ločevanja do trženja proizvoda.

 

Spoštljiv odnos do okolja,
varnost in zakonitost so
temelji vseh storitev podjetja CORTE.

Inovativna oprema

Napredna tehnologija, stroji zadnje generacije, posebne naprave, primerna prevozna sredstva za prevoz odpadkov.
CORTE razpolaga z visoko tehnološko opremo in primernim voznim parkom za izvajanje vseh osnovnih postopkov v zvezi z upravljanjem odpadkov in železnih ter neželeznih materialov, od prevoza do zbiranja, od ločevanja do razgradnje, od razstavljanja do skladiščenja.
Podjetje zagotavlja strankam natančno in popolno storitev, njegova prednost je visoka prilagodljivost, kakovost in varnost.

 • Prevozna sredstva z ustreznim zakonsko predvidenim dovoljenjem za prevzem železnih in neželeznih materialov pri dobaviteljih ter za dostavo do strank v Italiji in v tujini.
 • Cestni vlaki-povezana vozila s hidravličnim žerjavom za nakladanje in dviganje materiala neposredno na kraju skladiščenja, v Italiji in v tujini.
 • Opremljeni tovornjaki z izmenljivimi transportnimi kontejnerji različnih dimenzij, ki se jih odloži pri dobaviteljih za zbiranje odpadkov.
 • Vozila s prekucnim polpriklopnikom za nakladanje in prevoz odpadkov.
 • Hidravlične klešče za odrez na višini.
 • Premične in fiksne hidravlične stiskalnice za pripravo materiala na kraju samem.
 • Sistem hidravlične stiskalnice-škarij za kontinuirano delo.
 • Stroji z lastnim pogonom za nakladanje in zajemanje materiala in viličarji.
 • Ploščad za nakladanje delovnih strojev in kosov / nestandardni stroji
 • Izmenljivi transportni kontejnerji različnih dimenzij, nameščeni pri dobaviteljih.
 • Fiksen portal za radiometrično kontrolo in prenosni merilniki za ugotavljanje in pravilno odstranjevanje morebitnih radioaktivnih materialov.
 • Mostni žerjavi, vgrajeni na fiksne konstrukcije in elektromagneti za ločevanje kovinskih frakcij.
 • Tehtnica za tehtanje prevoznih sredstev.
 • Delovne mize in orodje s pnevmatskim sprožanjem za demontažo in varno odlaganje OEEO (e-waste)
 • Fiksen mlin za drobljenje železnega odpada z magnetnim separatorjem.
 • Sito za granulometrično separacijo ostanka po drobljenju.
 • Fiksni elektromagnetni sortirnik za izbiranje neželeznih materialov.
 • Postaja za ročno rezanje s kisikom.

Galerija logistika