A Corte S.P.A. Jogszerűségi minősítése

Az előzetesen elvégzett felmérések után az Olasz Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság döntése értelmében a Corte S.p.A. „**+”-os minősítéssel felvételt nyert a Jogszerűségi Minősítéssel Rendelkező Vállalkozások listájára.

A Jogszerűségi Minősítés egy új eljárás, amelyet 2012-ben vezettek be (a 1/2012 sz. (ún. Cresci Italia) törvényerejű rendelet 5. paragrafusa), majd a 62/2012 sz. törvénnyel módosítottak, a vállalati magatartás etikai elveinek előmozdítása céljából.

Az elismerés célja tehát az etikus magatartási elvek üzleti környezetben történő gyakorlásának bevezetése és előmozdítása azáltal, hogy egy hivatalos hatóság jogszerűségi szempontok alapján minősíti az eljárást kérvényező vállalkozásokat. Vagyis a hatóság megvizsgálja, hogy az adott vállalkozás milyen mértékben szentel figyelmet tevékenységének jogszerű, helyes kezelésére.

Az eljárás lezárásaként megszülető elismerést követően a Corte S.p.A. a nemzeti minősítést szabályozó, RT 9134-es számú rendelet 8. számú paragrafusa értelmében felvételt nyert a Jogszerűségi Minősítéssel Rendelkező Vállalkozások listájára.
Az eljárási folyamat két évet vesz igénybe, és a minősítést az Olasz Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság adja ki.

Bővebb információ a következő weboldalon található: http://www.agcm.it/

Click to view the attribution communication by the AGCM in .pdf format.