Služby

Mnoho služeb,
jedna odpovědnost za kvalitu

CORTE je referenčním místem pro sběr a třídění recyklovatelných odpadů, železných a neželezných materiálů, pro demontáži a demolici průmyslových zařízení a pro dopravu a logistiku.

Různé operace provádějí specializovaní pracovníci pomocí vysoce přesné technologii a zařízení.

Obchod s železným šrotem a kovy.

 • Obchod s druhotnými surovinami.
 • Správa veřejných a soukromých zakázek.
 • Správa staveniště, průmyslové, námořní a železniční demolice.
 • Demolice a likvidace vojenských zařízení.
 • Sběr a přeprava bezpečného odpadu, včetně vyplnění přepravních dokladů (formuláře na odpad a Přílohy VII).
 • Nakládání se speciálním, bezpečným a nebezpečným odpadem.
 • Zpracování odpadů: třídění, demontáž, stříhání, kyslíkové řezání, lisování, drcení a třídění.
 • Specializované pracovní služby, příprava materiálu pro přepravu pomocí specifického vybavení.
 • Nákladní doprava pro třetí strany.
 • Provozní dodávky, pronájem nádrží, kontejnerů různých velikostí.
 • Výroba a obchod s odpadem End of Waste
 • Odběr a zpracování elektroodpadu

Společnost je schopna zpracovávat jakýkoli typ šrotu pro zajištění široké škály hotových výrobků pro domácím i zahraničním trh podle potřeb svých zákazníků a dodavatelů. K tomu vede záznamy o nakládkách a vykládkách odpadů a vyplňuje formuláře pro přepravu velmi kvalifikovaným personálem.

GALERIE SLUŽeb