Hodnocení legality, Corte S.p.A. mezi premiovych spolecnosti

Corte S.p.A. je zařazena do seznamu společností s hodnocením zákonnosti po provedených posouzeních a následném rozhodnutí italském úřadu “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” se skóre **+.

Hodnocení zákonnosti je nový nástroj, který byl zaveden v roce 2012 (článek 5, Legislativního nařízení 1/2012 (tzv. Cresci Italia), ve znění zákona č. 62/2012, s cílem prosazovat etické principy v chování podniků.

Uznání je proto zaměřeno na prosazování a zavádění zásad etického chování v podnikatelském prostředí prostřednictvím přidělení rozsudku o dodržování právních předpisů společnostmi, které o to požádaly, a obecněji o míře pozornosti ve správném řízení vašeho podnikání.

Po uznání Corte S.p.A. byl zařazen do seznamu společností s hodnocením zákonnosti podle čl. 8 nařízení o přidělení na území státu, n. RT 9134. Rating je platný po dobu dvou let a je vydán AGCM – Konkurenční a tržní úřad (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Více informací na: http://www.agcm.it/

Click to view the attribution communication by the AGCM in .pdf format.