Leader
v logistice

Leader
v recyklaci

Leader
ve službě

Leader v logistice a
v recyklaci

EKOLOGICKÁ ČINNOST

Odpovědnost a bezpečnost. Jedná se o základní kámen zelené politiky CORTE, směrem k životnímu prostředí, v zájmu zákazníků a pro prospěch celé společnosti.

Pravidla, která upravují sběr, třídění, demontáž a skladování recyklovatelných materiálů, železných a neželezných, jsou složitá a neustále aktualizovaná. Naše společnost je vybavena mnoha certifikacemi, licencemi a ekologickým oprávněními pro dopravu, zprostředkování a nakládání s odpady, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Jistota pro naše zákazníky, chráněné z hlediska rizik, sankcí a hodnocení, s přidanou hodnotou věřit realitě, která věří v udržitelnou ekonomiku.

Odpovědnost a bezpečnost. Toto jsou základy zelené politiky CORTE pro životní prostředí, v zájmu zákazníků a ve prospěch celé společnosti.

Pravidla, která upravují sběr, třídění, demontáž a skladování recyklovatelných materiálů, železných a neželezných, jsou složitá a neustále aktualizovaná. Naše společnost je vybavena mnoha certifikacemi, licencemi a ekologickými oprávněními pro dopravu, zprostředkování a nakládání s odpady, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Jistota pro naše zákazníky, chráněné z hlediska rizik, sankcí a kontrol, navíc s důvěrou v udržitelnou ekonomiku.

Integrované ekologické povolení

  • Integrované ekologické povolení pro využití a nakládání s odpady.
  • Povolení národního rejstříku společností zabývajících se nakládáním s odpady pro přepravu (ALBO), zprostředkování a obchodování s odpady.
  • Povolení k přepravě zboží pro třetí strany, národní a mezinárodní, vydávané ministerstvem infrastruktury a dopravy.
  • Povolení k provádění mimořádných přeprav
  • Certifikovaný systém řízení UE 333/2011 a UE 715/2013
  • Certifikovaný systém řízení životního prostředí ISO 14001.
  • Člen asociace ASSOFERMET (Národní sdružení obchodníků se železem, ocelí a neželeznými kovy).
  • Člen asociace C.O.N.A.I. (Národní konsorcium pro obaly).
  • Člen asociace C.O.S.E.F. (Konsorcium pro ekonomický rozvoj regionu Friuli).

OD ROKU 1947
HISTORIE ÚSPĚCHŮ

70 let stejnÁ podnikatelskÁ MENTALITA

Příběh firmy CORTE s nejvýznamnějšími etapami vývoje společnosti v emocionálním videu.

 

Moderní STROJE A TECHNOLOGIE

Firma CORTE je vybavena nejmodernějšími stroji a technologií, speciálním zařízením a odpovídajícím vozovým parkem.

VŠECHNY NÁŠe SLUŽBY JSOU CERTIFIKOvane

Firma CORTE zaručuje rychlost reakce, technickou způsobilost a odbornou způsobilost, stejně jako respekt k životnímu prostředí.

Zapiš se
do newsletter

Prohlašuji, že jsem přečetl a přijal informace o zpracování osobních údajů(*)
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro zasílání informačních a propagačních materiálů o službách společnosti CORTE SPA.

Corte SpA

Via Praz dai Trois, 4
Zona Ind. Rivoli di Osoppo
33030 Buia (UD)
ITALIA

P.IVA IT00287590301

E. info@corte-spa.com
T. +39 0432 974304
F. +39 0432 974085